The potato protection from major pests and diseases

  • О. Shyta Institute of Plant Protection NAAS, 33, Vasilkivska str., Kyiv, Ukraine, 03022
Keywords: potatoes, pests, diseases, disinfectants, insecticides, fungicides, effectiveness

Abstract

Goal. To study the effectiveness of pesticides in protecting potato plantations from major pests and diseases.

Methods. Comparative, analytical and field.

Results. The data of technical and economic efficiency of pesticides against the main pests and diseases of potatoes are given. It was noted that the most effective against the complex of pests were drugs from the group of neocotinoids, and against diseases — fungicides of systemic and systemic contact action of various classes of chemical compounds.

Conclusions. The most common potato diseases during the growing season of the crop were Alternaria and blight, the development of which in 2016—2017. amounted to 12.6—36.4% and 10.6—48.6%, respectively. Two spraying of potatoes with fungicides ensured technical effectiveness against Alternaria — 26.4—64.8%, against late blight — 24.3—53.9%. The main disease of potato tubers in 2017—2018 there was a common scab, the proportion of which in the control was 15.6%, and in the variants with the use of disinfectants — 5.4—8.6% of the total mass of the infected tubers. Dry Fusarium rot in the variants of the experiment was 2.5—2.8%, in the control — 9.3%. The number of bastards damaged by wireworms in the control was 7.2%, in the variants with the use of insecticidal and insecticidal and fungicidal disinfectants — 1.0—2.2%. It was established that the treatment of tubers with insecticidal and insecticide antifungal preparations against the Colorado potato beetle was effective for 40—50 days after planting potatoes, and further it is necessary to additionally spray it with insecticide.

References

Bondarchuk A.A., Molotskyi M.Ia. (2009). Kartoplia. [Potato]. Bila Tserkva, T. 4. 376 s. (in Ukrainian).

Karazhbei H.M. (2008). Stan ta problemy zakhystu kartopli vid khvorob ta shkidnykiv v Ukraini. [Status and problems of potato protection against diseases and pests in Ukraine]. Mizhvid. temat. nauk. zb. IK UAAN. Vyp. 37. S. 225—231. (in Ukrainian).

Kutsenko V.S., Kononuchenko V.V, Molotskyi M.Ia. (2003). Kartoplia. Khvoroby i shkidnyky. [Potato. Diseases and pests]. Kyiv, T. 2. 240 s. (in Ukrainian).

Kalenska S.M., Knap N.V. (2012). Stan ta perspektyvy vyrobnytstva kartopli v sviti ta v Ukraini. [Status and prospects of potato production in the world and in Ukraine]. Zb. nauk. prats Vinnytskoho nats. ahrarnoho universytetu. Vyp. 4 (63). S. 41—48. (in Ukrainian).

Shuvar I. (2011). Osoblyvosti tekhnolohii vyroshchuvannia kartopli. [Features of potato growing technology]. Ahronomiia sohodni. №11. S. 24—27. (in Ukrainian).

Vasil'ev V.P. (1989). Vrediteli sel'skokhozyaystvennykh kul'tur i lesonasazhdeniy; 2-e izd. [Pests of agricultural crops and forest plantations; 2nd edition]. Kiev. Urozhay, T. 3. S. 408. (in Russian).

Znamenskyi O.P., Karazhbei H.M. (2008). Vplyv obrobky bulb protruinykamy na shkidlyvist koloradskoho zhuka ta produktyvnist i yakist kartopli. [Infusion of bulbs fillets with projectors on the flow rate of the Colorado potato beetle and the productivity and quality of the cartoplasm]. Zakhyst i karantyn roslyn. Vyp. 54. S. 203—207. (in Ukrainian).

Ilchuk L.A., Ilchuk R.V. (2008). Khvoroby i shkidnyky kartopli ta zakhody borotby z nymy. Kataloh. [Potato diseases and pests and measures to control them]. Lviv: Aral, 112 s. (in Ukrainian).

Ilchuk R.V., Zakorchemnyi M.S., Piontyk Yu.L. (2013). Obrobka bulb kartopli zasobamy zakhystu pid chas sadinnia. [Treatment of potato tubers with plant protection products]. Kartopliarstvo Ukrainy. Kyiv. № 1—2(30—31). S. 43—47. (in Ukrainian).

Fedorenko V.P., Pokozii Y.T., Krut M.V. (2004). Shkidnyky silskohospodarskykh roslyn. [Pests of agricultural plants]. Kyiv: Kolobih, 356 s. (in Ukrainian).

Vashchyshyn O.A. (2015). Poshkodzhennia sortiv kartopli drotianykamy. [Damage to potato varieties by wireworms]. Peredhirne ta hirske zemlerobstvo i tvarynnytstvo. Vyp. 57. S. 19—23. (in Ukrainian).

Karazhbei H.M. (2008). Vplyv obrobky bulb protruinykamy na chyselnist drotianykiv i produktyvnist kartopli. [Influence of treatment of tubers with disinfectants on the number of wireworms and potato productivity]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho naukovoho tsentru Instytut zemlerobstva UAAN. S. 98—101. (in Ukrainian).

Kostyuchenko V.G. (2003). Zashchita posadok kartofelya ot vrediteley. [Protection of potato plantings from pests]. Materialy Mezhdunarodnoy yubileynoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 75-letiyu Instituta kartofelevodstva Natsional'noy akademii nauk Belarusi. Minsk. Chast' II. S. 175—181. (in Russian).

Kostiuchenko V.H. (2003). Osoblyvosti vyznachennia stupenia poshkodzhennia bulb kartopli drotianykamy. [Features of determining the degree of damage to potato tubers by wires]. Visnyk ahrarnoi nauky. №4. S. 78. (in Ukrainian).

Trybel S.O. (Ed.). (2001). Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv. [Methods of testing and application of pesticides]. Kyiv: Svit. 448 s. (in Ukrainian).

Published
2019-01-20
How to Cite
Shyta О. (2019). The potato protection from major pests and diseases. Quarantine and Plant Protection, (1-2), 18-21. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2019.1-2.18-21
Section
MEANS AND METHODS