Pests in cherry plantations in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine

  • L. Rozova Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, 18, B. Khmelnytsky Ave., Melitopol, Ukraine, 72312
  • O. Yeremenko Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, 18, B. Khmelnytsky Ave., Melitopol, Ukraine, 72312
  • I. Yudytska Melitopol fruit growing research station named after M.F. Sydorenko of IH of NAAS of Ukraine, 99, Vakulenchuk Str., Melitopol, Ukraine, 72311
Keywords: pests, cherries, variety, number, monitoring

Abstract

Goal. To study the biological resistance of cherry varieties of different maturity against pest and to determine their number.

Methods. Laboratory field. The population of cherry trees by pests was determined by conventional methods in the Research Garden of the NNVC Tavriya State Agrotechnological University. The final pest population of trees was assessed on a five-point scale.

Results. The results of studying the phytosanitary condition of cherry plantations in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine are given. It was found that in 2018, 8 species of pest predominated, and in 2019 — only 5. The permanent species of pest were cherry aphid, rose leafhopper, cherry fly and Turkestan mite. It should be noted that the population of the above pests in the years of research was at the level of 0—2 points. In 2018, single black weevils and geese were recorded in cherry plantations at the level of 1 point, and the following year these species were completely absent. During 2018, all varieties, except Dilema and Udivitelnaya were inhabited by mobile stages of red fruit mite from 0.6 to 3.0 specimens/leaf. In 2019, the population of hawthorn mites was observed above the economic threshold of harmfulness on the varieties Melitopol Black, Announcement and Talisman (3.3—7.3 specimens/leaf), which corresponds to 4—5 points. The number of California thyme in cherry plantations of almost all varieties was higher than the threshold value, the maximum was observed in the variety Melitopol black — 5.6—8.5 specimens/shield.

Conclusions. Resistance of cherry varieties by groups of maturity to the presence of pests was not detected, all varieties to some extent were covered by harmful entomofauna. Ongoing monitoring studies in cherry plantations from the moment of bud burst to harvest can increase the effectiveness of protective measures by timely assessment of the population of each species of pest.

References

Karpun N.N., Mikhaylova E.V. (2017). Analiz kompleksa vrednykh organizmov v agrotsenozakh yuzhnykh plodovykh kul'tur vo vlazhnykh subtropikakh Rossii. Nauchnyy zhurnal KubGAU. №130 (06). URL: http://ej.kubagro.ru/2017/06/pdf/24.pdf doi: 10.21515/1990-4665-130-024 [in Russian].

Yanovskyi Yu.P. (2019). Dovidnyk iz zakhystu plodovykh kultur [Guide to the protection of fruit crops]. Kyiv: Feniks. 472 p. [in Ukrainian].

Fedorenko V.P., Pokozii Y.T., Krut M.V. (2013). Entomolohiia. Navchalnyi posibnyk. [Entomology]. Kyiv: Kolobih. P. 256–289 (shkidnyky plodovykh kultur). [in Ukrainian].

Hrodskyi V.A., T.M Neverovska. (2004). Monitorynh sadovykh lystokrutok u yablunevykh sadakh stepovoi zony Ukrainy. Zakhyst i karantyn roslyn: mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk. №. 50. P. 60–63. [in Ukrainian].

Rozova L.V. (2013). Shkidlyva entomofauna nasadzhen plodovykh kultur v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy. Karantyn i zakhyst roslyn. №.10. S. 24–26. [in Ukrainian].

Rozova L.V. (2002). Rozanna lystokrutka. Osoblyvosti rozvytku na chereshni v umovakh Stepu. Karantyn i zakhyst roslyn. №.12. P. 10. [in Ukrainian].

Cherkezova S.R. (2012). Novye vrediteli plodovykh nasazhdeniy na Yuge Rossii. [The new wreckers of fruit orchards in the South of Russia]. Plodovodstvo i vinogradarstvo Yuga Rossii. №17(05). P. 107–116. [in Russian].

Prakh S. V., Mishchenko I.G. (2018). Fitosanitarnyy monitoring entomo-patosistem kak sposob upravleniya produktivnym potentsialom kostochkovykh agrotsenozov. [Phytosanitary monitoring of entomo-pathosystems as a regulation method of productive potential of stone agrical cenoses]. Plodovodstvo i vinogradarstvo Yuga Rossii. №50 (02). P. 136–147. URL: http://journalkubansad.ru/pdf/18/02/07.pdf doi: 10.30679/2219-5335-2018-2-50-136-147 [in Russian].

Zeynalov A.S. (2017). Ekologicheskie i fitosanitarnye posledstviya izmeneniya klimata v nasazhdeniyakh plodovykh kul'tur. [Ecological and phytosanitary consequences of climate change in the plantings of fruit cultures]. Uspekhi sovremennoy nauki. №9. P. 94–100. [in Russian].

Shelestova V.S. (1982). Metody vyyavleniya i ucheta vrediteley sel'skokhozyaystvennykh kul'tur dlya prognozirovaniya ikh razmnozheniya: metodicheskaya razrabotka. Kiev: Ukrainskaya sel'skokhozyaystvennaya akademiya. 74 p. [in Russian].

Trybel S.O. (Ed.). (2001). Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv. [Methods of testing and application of pesticides]. Kyiv: Svit. 448 p. [in Ukrainian].

Dospekhov B.A. (1979). Metodika polevogo opyta. [Field Experience Methodology]. Moskva: Kolos. 408 p. [in Russian].

Rozova L.V. (2006). Osoblyvosti rozvytku kaliforniiskoi shchytivky ta zakhyst nasadzhen chereshni vid nei v umovakh Pivdnia Ukrainy. [Features of the development of California thyme and protection of cherry plantations from it in the conditions of the South of Ukraine]. Zakhyst i karantyn roslyn: mizhvidomchyi tematychnyi naukovyi zbirnyk. Vyp. 52. S. 209–215. [in Ukrainian].

Published
2020-09-18
How to Cite
Rozova, L., Yeremenko, O., & Yudytska, I. (2020). Pests in cherry plantations in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Quarantine and Plant Protection, (7-9), 16-19. https://doi.org/10.36495/2312-0614.2020.7-9.16-19